Pierre Alechinsky (1927)

  • belgický umelec, predstaviteľ tachismu, informelu a abstraktného expresionizmu

V roku 1944 študoval na univerzite v Bruseli ilustráciu, grafiku a fotografiu. V tom čase sa zoznámil s tvorbou Jeana Dubuffeta, ktorý mu predstavil nové trendy v abstraktnom umení a hlavne ho priviedol k poznaniu princípov umenia art brut. Bol jedným zo zakladateľov umeleckého združenia CoBrA, ktoré odmietalo abstrakciu povojnového europského maliarstva, které považovali za pasívne a neživotné. Obrátili a nechali sa inšpirovať detskou maľbou a mytologickými povesťami. Alechinského kompozíce sú často prezentované v mnohých odtieňoch modrej, ktoré im dodávajú hĺbku. Dielo Pierra Alechinského bolo ovplyvnené aj cestou do Japonska. Japonská kaligrafia a estetika vniesla do jeho tvorby istý prvok rovnováhy.