Výstava PEKELNÝ MIER v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (04. 09. – 15. 11. 2020)

Pekelný mier je názov výstavy, ktorej prvá podoba bola prezentovaná v roku 2004 v Londýne ako súčasť protestu vojny v Iraku. Tvorcovia výstavy použili aj termín „Pax Britannica“, čo je pomenovanie obdobia, počas ktorého bola Veľká Británia najdlhšie bez vojnového konfliktu. Tento „pekelný mier“ trval necelých 100 rokov, až do prvej svetovej vojny. Na pozadí výstavy bola túžba po mieri, v jej popredí však tvrdý protest oproti akejkoľvek podobe vojny a násilia.

Poďme však trochu do histórie. V roku 2004 sa realizovala rozsahom prác síce menšia, ale o to signifikantnejšia výstava v legendárnej Aquarium Gallery v Londýne. Spojenie 22 umelcov, vrátane v tej dobe ešte nie veľmi známeho Banksyho, ale i veľmi známej ikony európske pop-artu Richarda Hamiltona, Petra Kennarda, Billyho Childisha či Sira Anthony Caira, vyústilo v mimoriadne vzácnu zbierkou výtlačkov zostavenú v roku 2004.

Do tejto malej galérie boli vedľa štítkov protivojnových demonštrácií umiestnené kresby, maľby, fotografie a grafiky, ktoré znepokojovali a zároveň zabávali, na konci dňa však išlo o kolektívne silné vyhlásenie proti vojne – proti vojne v Iraku. Mnohé z týchto diel sú vyslovene drzé, šokujúce a predkladajú osviežujúcu alternatívu k zastaralým klíše, ktoré ponúka napríklad Turnerová cena s tonami cenzúry. Na atramentových kresbách Jamesa Boswella sú civilisti a vojaci tak zapletení v reťaziach, zbraniach a strojoch, že sú navzájom takmer nerozoznateľní. Jenny Matthewsová nás v Pax Britannice privádza do súčasného sveta počas svojej cesty cez Rwandu, Sierra Leone až do Afganistanu. Kolekcia diel tejto výnimočnej série obsahuje pozoruhodný mix výrazov a tém. Palestínske maľby Johna Keana sa nachádzajú vedľa karikatúr Steva Bella, ktoré zobrazujú napríklad Blaira alebo Georga Busha mladšieho ako syna idiota. Vojnové hry Richarda Hamiltona s kvapkajúcou krvou z televízie alebo triptych Ralpha Eadmana, útočia na úlohu médií pri „predaji“ informácií o vojnových konfliktoch a zločinoch a odhaľujú niektoré súvislosti s útokmi na občianske slobody Guantanamo Bay. Gee Voucher, inak umelkyňa, ktorá vytvorila s Banksym spoločné dielo v roku 2007 – reinterpretáciou pôvodnej Banksyho Strážnej veže, predstavuje fotomontáž, v ktorej s čiernym humorom znovuobjavuje kultový plagát „Vaša krajina potrebuje Vás“, na ktorom je strýko Sam nahradený vyhodenou rukou, natiahnutou za ostnatým drôtom (fotografia bola urobená počas vojny vo Vietname).

Sila výstavy je ostrým stvárnením hrôzy vojny a obrovskej zodpovednosti mocných v tomto procese. V skutočnosti sa však nezaoberá príčinami vojny, ale protestuje proti nej ako takej a poukazujú na „privatizáciu“ umeleckých priestorov, ktoré v minulosti vytláčali politické alebo radikálne umenie. Peter Kennard, ktorý pre výstavu vytvoril sériu fotografií s vojenským prevratom v Čile v roku 1973 a grafickú koláž Panny Márie, ktorej tvár nahradil planétou Zem a nad hlavou namiesto glorioly použil znak „peace“, tvrdí v jednom z rozhovorov, že cenzúra kultúry a umenia je niečo, o čom sa na voľnom trhu nehovorí, ale stále je významne prítomná. Práve dielo, ktorej ústredným motívom je Panna Mária, tvoril Kennard pôvodne ako objednávku pre globálnu telekomunikačnú firmu Orange, ktorá prácu odmietla s tým, že je nevhodná pre seniorov a malé deti. Kennard verí, že takýto stav sa určite zmení, pokiaľ budú umelci prispievať k čoraz viac sebavedomému protivojnovému hnutiu a budú sa ním inšpirovať.

Určitý odtieň „pekelného mieru“ prežíva svet posledné mesiace, čím výstava nadobúda akúsi aktuálnu sladkokyslú príchuť. Vyzýva opäť o znovuobjavenie kultového plagátu „Vaša krajina Vás potrebuje“, alebo tentokrát bude fotomontáž tou najhyperrealis­tickejšou maľbou, akú sme už dlho nevideli? Čím však teraz nahradíme strýka Sama?

Bez ohľadu na tých 365 odtieňov pekelného mieru platí, že akákoľvek podoba vojny, násilia, brutality, nenávisti..... je iba jeden „odtieň“ čiernej – je to „WRONG WAR“ !

Umelci PEKELNÉHO MIERU: Banksy, Steve Bell, James Boswell, Alexander de Cadenet, Sir Anthony Caro, James Cauty, Billy Childish, David Gentleman, Richard Hamilton, Clifford Harper, Brian Jones, John Keane, Peter Kennard, Alan Kitching, Jenny Matthews, Paul Mattson, Antonio Pacitti, Jamie Reid, Martin Rowson, Ralph Steadman, STOT21stC a Gee Vaucher

kurátor výstavy: MARTIN CUBJAK