PEKELNÝ MIER

  • sprístupnená 04. 09. 2020 v hlavnej expozícii MMUAW

Pekelný mier je názov výstavy, ktorej prvá podoba bola prezentovaná v roku 2004 v Londýne ako súčasť protestu vojny v Iraku. Tvorcovia výstavy použili aj termín „Pax Britannica“, čo je pomenovanie obdobia, počas ktorého bola Veľká Británia najdlhšie bez vojnového konfliktu. Tento „pekelný mier“ trval necelých 100 rokov, až do prvej svetovej vojny. Sila výstavy je ostrým stvárnením hrôzy vojny a obrovskej zodpovednosti mocných v tomto procese. V skutočnosti sa však nezaoberá príčinami vojny, ale protestuje proti nej ako takej a poukazujú na „privatizáciu“ umeleckých priestorov, ktoré v minulosti vytláčali politické alebo radikálne umenie. Na pozadí výstavy bola túžba po mieri, v jej popredí však tvrdý protest oproti akejkoľvek podobe vojny a násilia. Umelci PEKELNÉHO MIERU: Banksy, Steve Bell, James Boswell, Alexander de Cadenet, Sir Anthony Caro, James Cauty, Billy Childish, David Gentleman, Richard Hamilton, Clifford Harper, Brian Jones, John Keane, Peter Kennard, Alan Kitching, Jenny Matthews, Paul Mattson, Antonio Pacitti, Jamie Reid, Martin Rowson, Ralph Steadman, STOT21stC a Gee Vaucher