Michal Murin

PALICE PRE ANDYHO / STICKS FOR ANDY
Intervencia do expozície výstavy diel Andyho Warhola / Intervention to the exposition of the Andy Warhol exhibition

5. 5. – 9. 9. 2022

Kurátor výstavy: Miroslav Nicz

Michal Murin realizoval v MMUAW v priebehu dvoch dekád viacero výstav a akcií, pri ktorých intervenoval priamo do inštalácie diel Andyho Warhola. Boli to projekty WARHOLES (1999), Warholove meno v mojom podpise / Názvy Warholových diel v Murinovom podpise (2005), Murin boxuje s Warholom (2006) a Pripravený na…(2008), v ktorom autor reagoval na v tom čase medializované informácie o kritickom stave budovy múzea a zatekanie strechy. Murin diela symbolicky pripravoval na odvoz a prepravu mimo múzea.

V súčasnosti sa Murin vracia do múzea ďalším svojím dlhoročným projektom, ktorý začal v roku 2005. Rozhodol sa vytvoriť kolekciu lieskových palíc s intuitívne vyrezávanými ornamentmi, ktoré by boli v autorskej bukolickej, teda pastierskej opozícii k dielam Andyho Warhola s nádychom Ameriky. Akt vyrezávania palíc prebiehal pravidelne každé leto až do roku 2011 a na práci sa podieľali hlavne autorovi synovia, Martin a Marek. Počas šiestich rokov bolo sfinalizovaných približne 50 vyrezávaných palíc. Ešte aj dnes takéto palice evokujú staršej generácii obvyklé vyrezávanie na potulkách lesom, pri pasení kráv, ako záznam plynutia času stráveného „za dedinou“. Palice sú si podobné, zdajú sa byť identické. Pri pohľade zblízka však divák vidí rozdiely, zmeny ornamentov, ale vidí aj chyby v opakujúcich sa znakoch a pod. Variabilita v rámci sérií v dielach Warhola sa zrkadlí práve vo variabilite vyrezávaných palíc Michala Murina.

Pastierske palice vytvorené v dedinskom prostredí sú svojím charakterom iné ako štylizované vychádzkové palice romantizmu 19. storočia, poľovnícke palice, meštianske vychádzkové palice, turistické palice s nabitými odznakmi turistických lokalít alebo súčasné palice pre športovú chôdzu (nordic walking). Zadováženie si lieskovej palice vyžaduje pre majiteľa vydať sa do lesa, odrezať si ju a keďže miazga schne, je potrebné si ju vyrezať relatívne rýchlo. Tento blízky vzťah k objektu a osobná väzba naň hlavne kvôli času strávenému nad vyrezávaním je autentickejší ako zakúpenie iných druhov palíc.

Výstava je nainštalovaná v priestoroch múzea v samostatnej časti a prináša celkove 24 vyrezávaných pastierskych palíc inštalovaných ako kumulácia série s presahom a priamou konfrontáciou s konkrétnymi dielami Andyho Warhola. Dopĺňa ich videozáznam z akcie inštalovania palíc v expozícii múzea pri jednotlivých dielach Warhola (realizácia 19. 9. 2019). Rozšírenie Warholovho diela „o pastiersku palicu, ktorú by si mohol vyrezať a s ktorou by Andy mohol putovať po mikovských lúkach“ má iný rozmer pri dielach „Kvety“ alebo „Krava“ a iné napätie vyvoláva pri portrétoch slávnych osobností vystavených v expozícii. Výstavná koncepcia sleduje intervenciu do expozície, narúša jednoliatosť a konzistentnosť výstavy diela Warhola a v istom momente zneisťuje diváka. Na druhej strane je istým ozvláštnením a dáva možnosť divákovi uvedomiť si spätosť Warhola s regiónom cez primárnu referenciu na vyrezávanú palicu, na ktorú má z detstva spomienku snáď každý divák. Murinove dielo priamo odkazuje aj na umelecko-teoretické výskumy vplyvu a presahu regiónu do Warholovho života a tvorby prostredníctvom rodinného zázemia vytvoreného jeho rodičmi po emigrácii v Amerike.

Spolupráca na projekte: Marek Murin, Martin Murin