Oyvind Axel Christian Fahlström (1928 – 1976)

  • švédsky multimediálny umelec

Študoval v Štokholme a po II. svetovej vojne pracoval ako novinár, spisovateľ a kritik. V roku 1956 sa Fahlström presťahoval do Paríža a žil tam tri roky, kým sa presťahoval do New Yorku, kde pracoval s rôznymi umelcami a svoju rolu v umení skúmal ďalej. Podieľal sa na výstave Noví realisti (Sidney Janis Galerii, New York). V roku 1973 napísal hru s názvom The Black Room, založenú na škandále Watergate. Vo švedskej televízií si urobil meno tým, že fajčil fajku s hašišom v celoštátnom vysielaní. Jeho výtvarná tvorba je zastúpená v rôznych múzeách sveta.