V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť úložný mobiliár pre depozitár múzea. „Vybavenie depozitára podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.“