NOWHERE NEAR

Autori: Štefan Balázs, Katarína Balúnová
Kurátor: Martin Kudla

Koncept:

Názov výstavy odkazuje k Warholovmu výroku “I am from nowhere” a zároveň je frázou, ktorá značí “vôbec nie blízko”, čo odkazuje k neustálemu výtvarnému hľadaniu autorov.

Napriek elementárnej znakovosti, alebo práve vďaka nej, možno v Balázsovom diele čítať viacvrstvové odkazy a významy. Opakovanie kruhových foriem poukazuje na symboliku idealizovaných pôdorysov miest a ne-miest, labyrintov a v neposlednom rade na nemennú, harmonickú energiu vesmíru.

Jiří Valoch opisuje túto cestu ako objavovanie jedinečných riešení v podobe prepojenia lapidárneho geometrického delenia plochy obrazu a jeho expresívnej artikulácie. Po nej nasleduje súčasná, autentická podoba jeho tvorby s originálnym spôsobom artikulácie kompozície, akási sémantická geometria, ktorá prijíma postmodernú skúsenosť s návratom k primárnym archetypom.

Pri uvažovaní o spojitosti medzi urbanizmom a geometrickou abstrakciou v maľbe, Katarína Balúnová skúma problémy súčasnej spoločnosti v nadväznosti na priestor mesta, architektúru ale aj sociálne vzťahy, koncept domu a domova, „(ne)bývanie“, fyzické či mentálne bezdomovectvo.

Z urbánnej štruktúry vyberá fragmenty, ktoré transformuje do maliarskej formy a kompozícií plôch, línií a abstraktných tvarov. Geometria sa pre ňu stáva vstupným kľúčom k modelovaniu urbánnej estetiky, štruktúr a vzorcov. Geometria je základná mriežka, ktorá odzrkadľuje modernú industriálnu spoločnosť a jej obrazové schémy a vzorce.