NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2022

V sobotu 14. mája návštevníci MMUAW v Medzilaborciach v rámci celoeurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií 2022“ absolvovali komentované prehliadky a zapojili sa do aktivít v ateliéri. V tento deň navštívili múzeum i zahraniční turisti – z Poľska, Japonska, Českej republiky i Ukrajiny.