„NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ“ – celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa múzeí, nad ktorým prijala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

V čase špeciálnych otváracích hodín (11:00 – 19:00 hod.) si môžete v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami pozrieť znovu sprístupnené expozície o pôvode a diele Andyho Warhola a dve výstavy:

▪ Keith HARING Radiant World/Žiarivý svet – zatiaľ najväčšia výstava 40 diel umelca na Slovensku, zostavená z piatich portfólií vytvorených v rokoch 1989 až 1990: Icons 2×, White Icons, The Story of Red and Blue a Flowers. Reflektujú posledné obdobie tvorby a sú výsledkom dvojročnej snahy múzea manažovať rozšírenie expozícií aj o ďalších svetových umelcov, ktorí buď priamo spolupracovali s Andym Warholom, alebo časť ich tvorby sa ním inšpiruje.

▪ PEKELNÝ MIER/PAX BRITANNICA – výstava, ktorej prvá podoba bola prezentovaná v roku 2004 v Londýne ako súčasť protestu proti vojne v Iraku. Tvorcovia výstavy použili aj termín „Pax Britannica“, čo je pomenovanie obdobia, počas ktorého bola Veľká Británia najdlhšie bez vojnového konfliktu. Tento „pekelný mier“ trval necelých 100 rokov, až do prvej svetovej vojny. Sila výstavy je ostrým stvárnením hrôzy vojny a obrovskej zodpovednosti mocných v tomto procese. V skutočnosti sa však nezaoberá príčinami vojny, ale protestuje proti nej ako takej a poukazujú na „privatizáciu“ umeleckých priestorov, ktoré v minulosti vytláčali politické alebo radikálne umenie. Na pozadí výstavy bola túžba po mieri, v jej popredí však tvrdý protest oproti akejkoľvek podobe vojny a násilia. Umelci PEKELNÉHO MIERU: Banksy, Steve Bell, James Boswell, Alexander de Cadenet, Sir Anthony Caro, James Cauty, Billy Childish, David Gentleman, Richard Hamilton, Clifford Harper, Brian Jones, John Keane, Peter Kennard, Alan Kitching, Jenny Matthews, Paul Mattson, Antonio Pacitti, Jamie Reid, Martin Rowson, Ralph Steadman, STOT21stC a Gee Vaucher

ONLINE PROGRAM:

  • 9:00 – COFFE BREAK – každý pracovný deň vytvárame a postujeme vždy medzi 9:00 až 9:30 hod. zaujímavosti prevažne zo sveta umenia, ale aj z histórie a života múzea s cieľom byť prostredníctvom online priestoru bližšie k virtuálnym návštevníkom, ktorí si radi prečítajú o umení aj neumenovedným štýlom. V sobotu – počas tohto podujatia – tiež radi prinesieme zaujímavosť k Vašej chvíľke s kávou.
  • 15:00 – COVID-EO project/MMUAW 2.0 – video z audiovizuálnu série, ktorá približuje tvorbu svetoznámych umelcov, ktorých diela sa nachádzajú v expozíciách MMUAW. Tento multimediálny projekt vznikol v úzkej spolupráci MMUAW v Medzilaborciach s Fakultou umení TUKE, platformou MAO/DIG a MediaPark-om. V tento deň predstavíme video o významnej sérii portrétov najvýznamnejších Židov 20. storočia, o ktorom porozpráva riaditeľ múzea Martin Cubjak.
  • 17:00 – FACTORY PEOPLE – online formát, v ktorom predstavujeme kľúčových a kultových ľudí, ktorí sa pohybovali nielen vo Warholovej Silver Factory v New Yorku 60-tych rokoch minulého storočia a výraznou mierou formovali subkultúrnu umeleckú scénu. V tento deň špeciálne predstavíme jedného z najbližších ľudí kráľa pop-artu Freda Hughesa, ktorý sa po smrti Andyho Warhola stal prvým prezidentom jeho nadácie.
  • 20:00 – 15 MINÚT – projekt inšpirovaný slávnym výrokom Andyho Warhola, v ktorom budeme prezentovať/stre­emovať rôzne výstavné projekty v trvaní 15 minút. Rozbiehame ho práve v kontexte tohto medzinárodného podujatia.
  • 21:00 – HISTORY vs FUTURE – zamyslenie sa nad históriou MMUAW, ktoré si v tomto roku pripomenie 30 rokov od svojho vzniku, a budúcnosťou, ktorá ho čaká v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou. Predstavenie vízií a nášho pohľadu na budúcnosť múzeí a galérií a komentovaná rekapitulácia činností múzea v čase pandemickej krízy prostredníctvom videoprezentácie.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Vzhľadom na pandemickú situáciu sú dovolené individuálne prehliadky s dodržaním hygienických opatrení. Ďalší program prebieha v online priestore.

den noc MMUAW 2021