☕ COFFEE BREAK ☕

Na ceste za múzeom Vám chceme pripomenúť výstavu, ktorá dlho rezonovala v návštevníkoch múzea – spojenie umenia a písma v zaujímavej kurátorskej koncepcii.