☕ COFFEE BREAK ☕

„Prší, prší, len sa leje…“ slová z milej detskej pesničky v určitom kontexte môžu vyvolať nepríjemné asociácie a spomienky. V súvislosti s múzeom si mnohí pamätajú obdobie, keď pretekajúca strecha budovy spôsobila komplikácie v expozíciách… Na ceste za múzeom nevynecháme ani toto neľahké obdobie.

Pri dobrej ☕nevadí, keď vonku prší, len nech to nie je zase do expozícií múzea…