☕ COFFEE BREAK ☕

Pokračujeme ďalej cestou za múzeom… Je potrebné adaptovať priestory v kultúrnom dome… Stihnúť termíny…