Myšlienka o Medzinárodnom dni múzeí vznikla v roku 1977 ako o dni pripomínajúcom dôležité postavenie inštitúcií, ktoré plánovito zhromažďujú, triedia, odborne uchovávajú a ďalej vedecky spracovávajú zbierky, prezentujú ich, ochraňujú a venujú sa edukácii.

Pracovníci Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach si na tento deň pripravili niekoľko aktivít pre návštevníkov – komentované prehliadky v expozíciách múzea, tvorivú dielňu v ateliéri a premietanie filmov o Andym Warholovi. Pre každého stého návštevníka bol pripravený darček.