EXPOZÍCIE

 • Stále expozície MMUAW
 • Stála expozícia diel Andyho Warhola
 • Stála expozícia o pôvode Andyho Warhola
 • Stála expozícia Street-art vs. Pop-art

VÝSTAVY

KEITH HARING PORTRAIT OF JOSEPH BEUYS a ÚDOLIE, KAM NEVEDIE ŽIADNA CESTA… alebo ako kontaminovaná kukurica ovplyvnila život obyvateľov jednej doliny…

 • portfólio „The Valley“ – jedinečný výstavný projekt o jedinečnej knihe, v ktorej sa spája písmo a obraz v skoro uveriteľnom príbehu

ŽIVOT ZA 1 CENT

 • výstava 62 signovaných diel od 28 európskych a amerických umelcov – báseň a obraz, obraz a báseň – jedinečný výstavný projekt o jednej jedinečnej knihe

Juraj Behún – POCTA JEDNÉMU CENTU

 • autor originálnym spôsobom výtvarne interpretuje 28 umelcov amerického pop-artu a európskeho abstraktného expresionizmu, ktorí sú súčasťou One Cent Life. Výstava je hodnotným, komplementárnym a koncepčným projektom k hlavnej výstave „Život za 1 cent“

Richard Kitta, Martin Kudla, Martin Kolčak (MMUAW 2.0) – CAMOUFLAGE (of Andy Warhol)

 • výstava reflektuje jednu z posledných pop-artových sérií diel Andyho Warhola pod zjednocujúcim názvom Camouflage. Media art stratégie projektu MMUAW 2.0, ktorého je Camouflage súčasťou, sledujú rôznorodé interdisciplinárne prístupy v súčasnom umení, ktoré sú v priamom prepojení s reálnou a virtuálnou architektúrou MMUAW

Michal Murin – PALICE PRE ANDYHO/STICKS FOR ANDY

 • Intervencia do expozície výstavy diel Andyho Warhola

PEKELNÝ MIER

 • legendárna výstava Pax Britannica, ktorá sa uskutočnila v roku 2004 v londýnskej galérii Aquarium, predstavuje 29 diel od 22 britských umelcov, napríklad ako Banksy, Richard Hamilton, Billy Childish, Sir Anthony Caro. Fokus tejto výstavy je ostrou reakciou na hrôzy vojny, násilia v spoločnosti a rasizmu, svojou povahou patrí do oblasti politického a radikálneho umenia – téma v súčasnosti veľmi aktuálna.

WARHOL TOUR

 • pokračovanie výstavného projektu v Starej Ľubovni

15 MINÚT

 • séria krátkych „pätnásťminútových“ výstav na nezvyčajných miestach východného Slovenska

EDUKÁCIA

ART TALKS (júl – august 2022)

 • celoprázdninový formát prednášok a besied, ktoré idú umeniu „pod kožu“ s riaditeľom a kurátorom MMUAW o 14:00 hod. (20. VII., 5. VIII., 10. VIII. a 25. VIII.)

LETO V ATELIÉRI (júl – august 2022)

 • kreatívne workshopy inšpirované street-artom, pop-artom, ale hlavne tvorbou Andyho Warhola, vždy vo štvrtok od 13:00 do 15:00 hod., začíname od 7. VII. 2022 (14., 21., 28. júl a 4., 11., 18., 25. august)
plagát leto 2022A
 • ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
 • UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV: priestory MMUAW sú monitorované a podujatia môžu byť zaznamenávané pre archív a propagačné účely