Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pripravilo v letných mesiacoch pre návštevníkov rôzne aktivity. V mesiaci júl sme realizovali každý štvrtok v týždni tematické prednášky a návštevníkom múzea bol v popoludňajších hodinách k dispozícii aj ateliér s možnosťou vyskúšať si rôzne výtvarné techniky, ktorých inšpiráciou je, samozrejme, tvorba Andyho Warhola.

Návštevníci vyhľadávajú tieto aktivity, informujú sa o nich, radi si nimi spestria prehliadku múzea. Výtvarné dielne, ktoré sme pre nich pripravili, vychádzajú z umeleckého zámeru, ideí a expozícií MMUAW. Každá je inšpirovaná rôznymi aspektmi tvorby Andyho Warhola a jeho synovca Jamesa. Zároveň sú koncipované tak, aby sa do nich mohli zapojiť návštevníci rôznych vekových kategórií /rôznych generácií/. Prednášky /O FARBÁCH, JAMES WARHOLA, ART FROM ART a STREET-ART vs. POP-ART/ odzneli tiež v priestoroch ateliéru, ale aj priamo v expozícii pri konkrétnych dielach Andyho Warhola.

Návštevníkom múzea sa počas týchto aktivít venovali muzeoedukologička, lektorky MMUAW ale aj dobrovoľníčky – študentky Gymnázia v Medzilaborciach. Svoje diela niektorí návštevníci nechávajú v múzeu, ale často si svoj obrázok berú na pamiatku. Vstup na prednášky a tvorivé dielne nie je spoplatnený. Materiál poskytuje múzeum, takže aj náhodní návštevníci, ktorí netušili, že práve prebieha takáto aktivita, mali možnosť zapojiť sa do tvorby.