Letná sezóna 2022 v MMUAW v Medzilaborciach

Počas letnej turistickej sezóny sme pripravili niekoľko zaujímavých výstav a podujatí, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 13 375 návštev­níkov.

Letnú sezónu sme otvárali 16. júna inauguráciou diel svetového umelca Keitha Haringa a troma vernisážami výstav: Život za 1 cent / Juraj Behún – Pocta jednému centu / Kitta-Kudla-Kolčák: Camouflage (of Andy Warhol). S pozitívnym ohlasom sa stretla výstava v rámci projektu Warhol Tour: „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ…“v Starej Ľubovni (15.7. – 7.9.).A pozornosť vzbudila „pilotná“ krátka výstava „15 minút…" –z plánovaného cyklu výstav na nezvyčajných miestach. V tomto prípade išlo o výstup s dielami Andyho Warhola na Kremenec (Poloniny), ktorý mal výraznú odozvu v médiách a na sociálnych sieťach.

Nezabudli sme ani na náš cieľ byť bližšie k návštevníkovi (či už reálnemu alebo virtuálnemu), komunikovať s ním počas jeho návštevy múzea (či už reálnej alebo virtuálnej) a vytvoriť v múzeu priateľskú a kreatívnu atmosféru. Zaujímajú nás presahy múzejnej činnosti do rôznych popularizačných oblastí verejného života. Po ukončení online projektu „coffe break“sme od 20. júna rozbehli ďalší online formát inšpirovaný jedinečnou knihou „1 CENT LIFE“ a s tým súvisiacimi výstavami „Život za 1 cent“ a „Pocta jednému centu“. Mohli ste ho sledovať každý utorok a štvrtok o 10:00 hod. v mesiacoch jún až september. Postupne sme predstavovali 28 európskych a amerických umelcov (ako napríklad Andy Warhol, Robert Indiana, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Mel Ramos, Allan Kaprow, Alfred Lisley, atď.) z výstavy „Život za 1 cent“. Obsah pripravil Odborný útvar MMUAW. Z niektorých iných aktivít spomenieme koncert hudobného performačného umeleckého združenia „Ľahká múza“ /16. 6./.V me­siacoch júl–august, teda v čase vrcholnej turistickej sezóny, bolo realizovaných 12 kreatívnych workshopov inšpirovaných tvorbou Andyho Warhola alebo umelcami aktuálnych výstav, do ktorých sa zapojilo 108 návštevníkov.

V priebehu letnej sezóny bolo v médiách vyše 20 výstupov (rozhlas, TV, tlač) v súvislosti s činnosťou MMUAW. A z ktorých krajín k nám toho roku zavítali turisti? Tradične je najviac návštevníkov zo Slovenska, Poľska a Čiech, ale v expozíciách ste mohli stretnúť aj Nemcov, Rakúšanov, Talianov, návštevníkov z Holandska, Bulharska, Slovinska, Bieloruska, Nórska, Dánska, ale i z Indie, Japonska a Izraela. Milo nás prekvapilo, že počas leta múzeum navštívilo viacero návštevníkov z Maďarska.

Poznámka: Na porovnanie – počas predchádzajúcej letnej sezóny (2021) nás navštívilo 11 520.