☕COFFEE BREAK☕ Koncom marca tohto roku sa traja federálni sudcovia v New Yorku v rámci odvolávacieho súdu rozhodli, že vedia o umení viac ako ktorýkoľvek etablovaný kritik alebo teoretik umenia. História mnohokrát ukázala a súčasnosť je v tomto presýtená, že skutočnosti, z ktorých pramení vznik nového originálneho umelecké diela, sa v procese tvorby častokrát nachádzajú veľmi blízko svojho zdroja. Mnoho skvelých moderných umelcov nielenže pri kopírovaní z iných zdrojov „nečerpá z mnohých zdrojov“, ale vôbec nerobí nijaké estetické zmeny v jedinom obraze, z ktorého kopírujú…
…nedávno sme tu mali Monu Lisu a jej modifikácie…☕ Pohodový týždeň Vám prajeme