Konečne v múzeu

Po niekoľkých termínoch a odkladania z dôvodu pandémie a s tým súvisiacich obmedzení, sa 12. apríla konečne podarilo realizovať celodennú edukačnú aktivitu pre študentov a pedagógov Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove s príznačným názvom KONEČNE V MÚZEU.

Program pozostával z komentovanej prehliadky expozícií múzea, krátkej prednášky spojenej s panelovou diskusiou o umení a workshopom inšpirovaným predpop-artovou tvorbou Andyho Warhola. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Mgr. Martina Cubjaka, riaditeľa MMUAW, odborným garantom bol Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW.