Kimber Smith (1922 – 1981)

  • americký maliar

Svoju kariéru začal ako maliar v New Yorku, kde po II. sv. vojne študoval na Art Students League. V Paríži žil a pracoval v komunite amerických maliarov – Joan Mitchell, Sam Francis, Shirley Jaffe – rovesníci z post-abstraktného expresionizmu, „druhá generácia“ New York School. Bol profesorom na Dayton Art Institute v Ohaiu. V roku 1975 vážne ochorel, napriek tomu pokračoval v maľovaní až do svojej smrti v roku 1981.