Joan Mitchell (1926 – 1992)

  • americká umelkyňa

Rodáčka z Chicaga je spojená s americkým abstraktným expresionistickým hnutím, aj keď počas svojej kariéry dlho žila vo Francúzsku. V priebehu štúdií anglickej literatúry sa rozhodla venovať umeniu a zapísala sa na štúdia Art Institute of Chicago. V New Yorku chcela študovať pod vedením Hansa Hofmanna, bola jeho veľkou obdivovateľkou, ale prestala jeho prednášky navštevovať, pretože to nevyhovovalo jej vnímaniu. Záujem Mitchellovej o literatúru je tiež evidentný z názvov niektorých jej plátien, ktoré často pomenovavala menami básníkov alebo ich básnickými zbierkami. Často išlo o jej priateľov – básnikov. Päťdesiate roky 20. storočia strávila na Manhattane, išlo o veľmi plodné obdobie jej tvorby. Vo Francúzsku (1955) sa zoznámila s kanadským maliarom Jeanem-Paulem Riopellem, ktorý sa stal jej partnerom na ďalších 25 rokov. Jej emocionálne intenzívny štýl a gestické štetce boli ovplyvnené postimpresionis­tickými maliarmi 19. storočia, najmä Matissom. Neskoršie práce boli formované a ovplyvnené zhoršujúcim sa zdravím. Mitchell bola jednou z mála maliarok svojej doby, ktorá si získala uznanie u kritikov a verejnosti. Jej maľby, kresby a edície tlačí možno nájsť vo veľkých múzeách a zbierkach celého sveta. Vo svojom závete zabezpečila vytvorenie nadácie, neziskovej spoločnosti, ktorá udeľuje granty a štipendiá pracujúcim umelcom a spravuje jej umelecký archív.