Inauguračné výstavy sú takým typom výstav, ktoré sledujú prioritný cieľ – predstaviť verejnosti nové diela v rámci stálych expozícií. Sú výsledkom manažérsko-odborných schopností tímu múzea a v dobrom zmysle slova prezentačnou pýchou akvizičnej koncepcie. Rozširovať expozície múzea o nové diela v rámci zbierkového fondu alebo dlhodobých výpožičiek je mimoriadne náročná úloha v kontexte diel Andyho Warhola, pop-artu všeobecne, a súčasného umenia inšpirujúceho sa alebo odvolávajúceho sa na pop-art. Andy Warhol patrí k najrýchlejšie obchodovateľným umelcom na svete, jeho najlacnejšie diela sa pohybujú v desiatkach tisíc eur. Podobne sú na tom aj ďalší svetoví umelci pop-artu: Keith Haring, Robert Indiana či Roy Lichtenstein. Z týchto dôvodov je preto vzácne získať diela týchto umelcov pre expozície múzea v dobrej kondícii, v zberateľsky zaujímavej edícii, a v téme, ktorá vie byť pre konzistentnosť expozícií adekvátna. Inaugurácia mala 19. 12. 2019 v MMUAW skutočne exkluzívny charakter. Predstavili sme 24 nových diel od 4 autorov svetového významu. Prvýkrát na Slovensku mohli návštevníci múzea vidieť kompletné portfólio diel „Love“ od Andyho Warhola a jeho tri ďalšie diela: „Committee 2000“, „Jimmy Carter“ – portrét bývalého amerického prezidenta s jeho signatúrou, a „Shoe and Leg“ – dielo z predpop-artového obdobia autora. Kým Andy Warhol je v dejinách umenia známy ako kráľ pop-artu, jeho spolupracovník z legendárnej Factory Steve Kaufman je považovaný za princa tohto dominantného umeleckého hnutia druhej polovice 20. storočia. Inaugurovali sme 16 diel na plátne od Kaufmana, medzi ktorými nechýbajú portréty Marilyn Monroe, Elvisa Presleyho, Céline Dion, Dalajlámu či výtvarné modifikácie slávnej Warholovej Campbellovej polievky. Slovenskú premiéru majú aj diela dvoch súčasných svetových umelcov. Obaja patria k súčasnej svetovej „extralige“. Od Davida Hockneyho je to kolorovaná litografia z obdobia rokov 1978–1980 pod názvom „Pool“, čo je významným výstavným míľnikom v súvislosti s týmto umelcom. David Hockney je, podobne ako bol kedysi aj Andy Warhol, rekordérom najdrahšie predaného diela od žijúceho autora na svetovom trhu s umením. Posledné dve diela sú doslova čerešničkou na torte. Jeden z najpopulárnejších umelcov, ak nie najpopulárnejší v kontexte súčasného umenia, hviezda street-artového sveta – BANKSY sa po piatich rokoch opäť výstavne vracia do Múzea moderného umenia Andyho Warhola,a to skutočne vo veľkom štýle – s originálnou grafikou „Strawberry Donut“, a s atypickým dielom „Watchtower“, ktoré vytvoril ručným vyrezávaním do olivového dreva počas svojho pobytu v Betleheme pre Santas Ghetto v roku 2007, a ktoré patrí k dielam s protivojnovou tematikou.Darí sa nám uskutočňovať koncept rozširovania prezentácie nových diel, konzistentných s dielami osobnosti Andyho Warhola, čoho dôkazom je aj inaugurácia v roku 2019.
Mgr. Martin Cubjak
riaditeľ MMUAW