FACTORY PEOPLE 2 (28. 10. – 31. 12. 2021)

Juraj Behún

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Výstavná koncepcia sleduje predstavenie kľúčových ľudí z prostredia Warholovej legendárnej Factory, ktorí boli jej súčasťou a formovali dejiny umenia druhej polovice 20. storočia. Má edukačno-prezentačný charakter a je fyzickým ekvivalentom dlhodobého online projektu múzea, ktorého obsah múzeum tvorí s grafikom Jurajom Behúnom. Táto aktualizovaná verzia výstavy je doplnená o ďalších 17 osobností, čím sme naplnili deklarovaný procesuálny charakter výstavy.

FACTORY PEOPLE 2

O ľuďoch, ktorí sa intenzívnejšie pohybovali vo Warholovej legendárnej Factory, sa niekedy hovorilo ako o Andyho ľuďoch. Tí, ktorí sa v tomto kultovom ateliéri kráľa pop-artu aj kreatívne realizovali, väčšinou po sebe nechali nezmazateľnú stopu významu ich tvorby minimálne v kontexte americkej histórie druhej polovice 20. storočia. Či už to boli hudobníci, herci, filmári alebo spisovatelia, bez ohľadu na pohlavie či vek, boli súčasťou undergroundového priestoru Factory, ktorý bol tak dominantný v ére Andyho Warhola, že aj v súčasnej dobe by sme len ťažko našli ekvivalentný priestor s tak výrazným kultúrno-umeleckým významom. Factory – to bola veľká párty. Dovolím si tvrdiť, že možno jedna z najväčších a najkonzistentnej­ších, keďže vyprofilovala pre svet umenia fenomenálnu postavu – kráľa pop-artu. Zvyklo sa v tom čase hovoriť, že ten, kto Warholovu Factory nenavštívil, akoby na umeleckej scéne ani nebol. Mohli by sme o tejto továrni na umenie písať z mnohých aspektov, od sociologického až po kultúrno-spoločenský, no náš záujem sa v súvislosti s touto výstavou sústreďuje na konkrétnych ľudí, ktorí tvorili obsah a hybnú silu tohto prostredia a boli si určitý dlhší či kratší čas s Andym niečím blízki. Projekt predstavovania kultových ľudí z prostredia Factory vznikal koncepčne v čase lockdownov, Covidu-19 a rôznych pandemických obmedzení, počas ktorých sa naša múzejná činnosť musela prepnúť do online režimu. Vymysleli sme tento koncept a postujeme ho na naše sociálne siete každý štvrtok už niekoľko mesiacov. Má pre nás prezentačno-edukačný význam, a keďže odozva zo strany verejnosti bola veľmi pozitívna, rozhodli sme sa tento projekt predstaviť aj v jeho fyzickej podobe. FACTORY PEOPLE obsahovo vychádza najmä z textov, ktoré sú doplnené o fotografie a súčasťou predstavenia každej osobnosti je dominantný plagát, digitálna grafika, ktorá má za úlohu vizuálne zlúčiť undergroundovú atmosféru Factory s konkrétnou postavou. Túto úlohu výborne zvládol grafik Juraj Behún, ktorý s múzeom na tomto projekte spolupracuje. Výstava, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Art Café MMUAW v undergroundovom prispôsobení, je od 28. 10. 2021 doplnená o ďalších 17 portrétov – plagátov ľudí z prostredia Andyho Factory a potrvá do 31. decembra 2021.

Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW

FACTORY PEOPLE 1

 • BIBBE HANSEN
 • BOB COLACELLO
 • BRIGID EMMETT BERLIN
 • EDITH MINTURN „EDIE“ SEDGWICK
 • FRED HUGHES
 • GERARD MALANGA
 • HOLLY WOODLAWN
 • CHRISTOPHER MAKOS
 • JANE HOLZER „BABY JANE“
 • JOHN RICHARDSON
 • KEITH HARING
 • LEEE BLACK CHILDERS
 • LEO CASTELLI
 • LOUIS WALDON
 • MARY WORONOV
 • PAUL AMERICA
 • PAUL J. MORRISSEY
 • PHILIP PEARLSTEIN
 • VICTOR BOCKRIS
 • JANET SUSAN MARY HOFFMANN „VIVA“

FACTORY PEOPLE 2

 • BOB DYLAN
 • DAVID BOWIE
 • DAVID CROLAND
 • DENNIS HOPPER
 • FRANCESCO CLEMENTE
 • JEAN- MICHEL BASQUIAT
 • JOHN CALE
 • JONAS MEKAS
 • LOU REED
 • NAT FINKELSTEIN
 • NICO
 • ONDINE
 • PENNY ARCADE
 • TALLY BROWN
 • TAYLOR MEAD
 • ULTRA VIOLET
 • VINCENT FREMONT