Deň PSK 2019 v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 12. november 2019

„Žiaden priestor nie je tak dôležitý, aby zabil obraz a žiaden obraz nie je tak dôležitý, aby zabil priestor, preto je najlepšie, keď je priestor ako obraz.“ Andy Warhol

Výrok Andyho Warhola sa stal inšpiráciou pre program „Deň PSK 2019“, ktorý sme pripravili pre návštevníkov múzea – komentované prehliadky expozícií, rôzne tvorivé aktivity v ateliéri inšpirované tvorbou Andyho Warhola a odborná prednáška kurátora Michala Bycka, PhD. o význame múzea a o živote a diele umelca. Zúčastnilo sa ich 191 návštevníkov rôznych vekových kategórií. Každoročne v jeseni sa v jeden deň prezentujú všetky organizácie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. V tento deň ostávame verní tradícii, že vstup pre všetkých bol zadarmo. (foto: archív MMUAW)