Deň PSK 2018 v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

“Hovorí sa, že čas všetko zmení. Ale v skutočnosti tie zmeny musíš urobiť ty sám”. Andy Warhol

Výrok Andyho Warhola bol inšpiráciou pre aktivity, do ktorých sa mohli návštevníci múzea zapojiť počas Dňa PSK /23. októbra 2018/. Hlavným cieľom bolo motivovať k aktívnemu vnímaniu a tvorivosti čo najviac návštevníkov múzea, ktorí sa tak mohli stať aktérmi diania, neboli len pasívnymi prijímateľmi – sami sa podieľali na zmene alebo tvorbe. Každoročne sa v októbri realizuje Deň samosprávneho kraja, v ktorom sa prezentujú všetky organizácie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Pripravili sme komentované prehliadky expozícií a aktuálnej výstavy, rôzne tvorivé aktivity inšpirované konkrétnymi umelcami a dielami z expozícií múzea. Niektorí využili možnosť bližšie spoznať obraz/dielo, ktoré bolo iba v tento deň sprístupnené z depozitára múzea. Vstup pre všetkých bol tradične zdarma, čo využilo v tento deň cca 103 návštevníkov.
(foto: archív MMUAW)