Claes Oldenburg (1929)

  • americký sochar švédského pôvodu

Študoval literatúru a históriu umenia na Yale Univerzite a na Art Institute of Chicago. Presťahoval sa do New Yorku a hneď sa zapojil do umeleckého diania. Zoznámil sa s Allanom Kaprowom, ktorého zaujímavé divadelné happeningy ponúkali hravú alternatívu k vtedajšiemu populárnemu abstraktnému expresionizmu. Pod vplyvom Kaprowa sa Oldenburg začal zaujímať o americkú kultúru. Mnohé z prvých Oldenburgových diel sa stretli s nepochopením. V roku 1961 si otvoril obchodík v New Yorku, kde predával sadrové a plastové repliky amerických hamburgerov a rôznych ďalších klasických amerických potravín. Práve tento nápad mu priniesol najväčšiu popularitu, zaujal verejnosť a stal sa jednou z výrazných osobností pop-artu. Oldenburg je považovaný predovšetkým za sochára a jeho sochy sú rovnaké ako jeho témy – vysoko nekonvenčné. Okrem toho ich Oldenburg vytvára napr. iba z látky a polystyrénu, niektoré sú preto mäkké a neodrážajú klasické vnímanie sochy. Oldenburg žije a tvorí v New Yorku.