Antonio Saura (1930 – 1998)

  • španielsky maliar a grafik

V roku 1943 ochorel na tuberkulózu a päť rokov bol pripútaný na lôžko. V tej dobe sa sám začal učiť maľovať a písať. Prvá Saurova samostatná výstava v kníhkupectve v Saragosse sa konala v roku 1950. Na tejto výstave ukázal svoje experimentálne obrazy ovplyvnené dielami Joana Miróa a Mana Raya. Od surrealizmu prešiel k nastupujúcemu art informel (informalizmus), ktorý kládol dôraz na gesta maľujúceho umelca a na textury, pohyby a rytmy a vyjadrenia umelcovho vnútorného sveta. Mnohé Saurove obrazy z tohoto obdobia boli založené na zobrazení ženského tela. Preslávili ho však hlavne olejomaľby tvorené hrubými vrstvami farby. Veľku inšpiráciu pre neho predstavovala francúzska herečka Brigitte Bardot a jeho manželka Gunhild Madeleine Augot. Saura sa venoval okrem maľovania aj ilustrácii a navrhovaniu divadelných kulis.