Miesto konania: Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach

Časový harmonogram projektu:

Trvanie sympózia: 5. 11. (Utorok) – 9. 11. 2019 (Sobota)

Konferencia: 9. 11. 2019 (Sobota) – 9:00 – 12:00

Vernisáž výstavy účastníkov sympózia: 9.11. 2019 (Sobota) o 16:00

Trvanie výstavy: 10.11. – 13.11. 2019

Účastníci sympózia a vystavujúci autori: Peter Cako, Dávid Demjanovič, Dalibor Jancura, Matúš Lányi, Milan Mikuláštík, Jiří Surůvka

Kurátor výstavy: Radovan Čerevka

Účastníci a účastníčky konferencie: Daniela Čarná, Palo Fabuš, Lucia Kotvanová, Pavel Ryška

Projekt Animátorské misie I. rozvíja diskurz na pomedzí oblastí galerijného vzdelávania a populárnej kultúry. Týždňové sympózium s výstavou za účasti domácich i zahraničných profesionálnych umelcov a vybraných študentov ASK 3D Fakulty umení v Košiciach bude svojimi akciami reagovať na profil MMUAW a vytvárať výstupy s ambíciou priniesť do mediácie umenia novú perspektívu. Tá môže vychádzať z kontextu súčasného neo-pop-artového umenia, participatívnych tendencií, súčasných fenoménov populárnej kultúry a sociálnych sietí. Intervencie do inštitúcie múzea prostredníctvom umeleckého sympózia prinesú sériu originálnych aktivít, hybridných polo – vzdelávacích, participatívnych akcií, ktoré aktivizujú diváka a fungujú zároveň aj ako autonómne umelecké diela. Cieľom je oživenie performatívneho umenia v kontexte galerijnej animácie a v neposlednom rade aj splnenie účelu samotnej vzdelávacej aktivity, ktorým je sprostredkovanie živej skúsenosti so zbierkami múzea i súčasným umením.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.