Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach realizuje výstavu

“Andy Warhol – Od počiatku a späť… / Andy Warhol – Od początku i z powrotem… / Andy Warhol – From the Beginning and Back” v kurátorskej koncepcii Michala Bycka, PhD. a Mgr. Carmen Cilipovej, v termíne 03. 12. 2021 – 30. 01. 2022 v Galerii Sztuki Wspólczesnej BWA Sokól, Nowy Sacz, Poľsko.

„… JE ZBYTOČNÉ HĽADAŤ V ŽIVOTE A DIELE ANDYHO WARHOLA INÉ, NEŽ TO, ČO O SEBE POVEDAL SÁM. STAČÍ SA ZAMYSLIEŤ NAD JEHO SLOVAMI A SNAŽIŤ SA POCHOPIŤ, PREČO TO POVEDAL. VŠETKO OSTATNÉ JE HYPOTETICKÉ A MNOŽSTVO ZVEREJNENÉHO O ŇOM V MÉDIÁCH TENDENČNÉ.

PRETO SKÔR, AKO CHCETE POZNAŤ ANDYHO WARHOLA, POKÚSTE SA POCHOPIŤ JEHO SLOVÁ A SNAŽTE SA HO VNÍMAŤ AJ AKO ANDREJA VARCHOLU. PROSTÉHO SYNA PROSTÝCH RODIČOV, ČLOVEKA DVOCH SVETOV… SVETA ANDREJA VARCHOLU A SVETA ANDYHO WARHOLA."

Michal Bycko, PhD.