Výstava, ktorá nesie v názve výrok Andyho Warhola „Ja pochádzam odnikiaľ“ je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, dokumenty, rané diela umelca, vplyv matky na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.

Cieľom kurátorov projektu „Warhol Tour“, ktorého súčasťou je aj táto výstava, je pokúsiť sa odpovedať na výrok, ktorým Warhol akoby zámerne tajil svoj pôvod, no na druhej strane provokoval k hľadaniu poznania skutočného pôvodu.

To „odnikiaľ“ je svet, geografická poloha, etnikum, čo s prihliadnutím na historické fakty už znamená „odnikiaľ“. Rodičia prišli z Horného Uhorska, časti Rakúsko-Uhorska, neskôr premenované na Československo…, až naposledy na Slovensko, samostatnú štátnu formáciu, kde sa nachádza rodisko jeho rodičov Miková.

KURÁTORI: Dr. Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW v Medzilaborciach
Mgr. Carmen Cilipová
Mgr. Martin Cubjak 

VERNISÁŽ: 7. 5. 2019 / utorok / 16:00
HLAVNÁ 49 a 53, PREŠOV
NOVÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ – MEDZIPOSCHODIE 

pozvanka_ŠG_01B_-_WEB_2-01