WARHOL TOUR 2022

„Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ… “

  • 15. 7. – 7. 9. 2022

Výstava „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ… “ je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou, na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.

Cieľom kurátora projektu „Warhol Tour“, súčasťou ktorého je aj táto výstava, je pokúsiť sa odpovedať na otázku „KTO BOL ANDY WARHOL?“ Umelca síce svet pozná ako svetového predstaviteľa pop-artu, ale na druhej strane menej vie o jeho rusínskych koreňoch a tradičnej výchove, ktoré formovali umelcov pohľad na svet a prístup k umeniu. Výstava je realizovaná v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom.

KURÁTORI:

  • Mgr. Carmen Cilipová
  • PaedDr. Veronika Turcmanovičová
  • Michal Bycko, PhD.

VERNISÁŽ: 15. 7. 2021 (piatok) o 17.00 hod. v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni

V rámci projektu výstav Warhol Tour je Stará Ľubovňa šiestym okresným mestom PSK, v ktorom prezentujeme život a dielo umelca.

Výstava potrvá do 7. septembra 2022.

Ľubovnianske osvetové stredisko, STARÁ ĽUBOVŇA