☕ COFFEE BREAK ☕

To, čo sa na prvý pohľad javí ako takmer abstraktná hra čiernej, bielej a šedej, sa pomaly spája do scény smrteľnej dopravnej nehody. Vyobrazenie násilnej scény malo mimoriadny vplyv, keď sa prvýkrát vystavilo. Warhol špecifickým spôsobom opäť pracuje s témou a farbami – hľadá „pod povrchom“ to, čo pôsobí na prvý pohľad prvoplánovo jednoducho…