☕COFFEE BREAK☕

Dnešné malé ranné zastavenie pri ☕ venujeme slnku. Určite poznáte ten magický okamih, keď slnko vychádza alebo zapadá. Moment, ktorý sa stáva námetom fotografií z dovoleniek, bol vo výtvarnom umení často vyhľadávaný. Dokonca zohral významnú úlohu pri vzniku impresionizmu, však, pán Monet? Andy Warhol siahol po motíve slnka v rozsiahlej sérii obrazov, ktoré… …ale to si už prečítajte v dnešnom COFFEE.

Príjemný slnečný deň!