☕ COFFEE BREAK ☕

Warhol mal rád všetky formy médií a zbieral rôzne noviny a časopisy. Rozpoznal silu masovo šírených mediálnych obrazov a informácií v americkej kultúre a častokrát ich využíval ako zdrojový materiál pre svoje umelecké diela. Niektoré z fotografií, ktoré si Warhol vybral ako zdrojové obrázky pre portfólio Smrť a katastrofy, zobrazujú strašné scény, ako sú rasové nepokoje, autonehody, samovraždy a jadrové výbuchy. Iné sa zameriavajú na príbeh, ktorý nemusí byť zrejmý, no napriek tomu je symbolom smrti či nešťastia, ako napríklad série Electric Chair a Jackie. Vo všetkých týchto dielach umelec použil opakovanie obrazov, aby zdôraznil opakovanie evidentné v spoločnosti prostredníctvom médií a technológií. A aký príspevok ho zaujal v časopise Newsweek ? Viac v dnešnom coffe…