☕Coffee break ☕

Až keď vybuchne, uvedomíme si svoju zraniteľnosť a bezmocnosť. Sopka. Odrazu sa môžeme len smutne pozerať, ako všetko ničí oheň alebo láva, ako popol pokrýva široké okolie, ako sa odrazu zatiahne obloha dymom, … ako je ohrozená letecká doprava… … ako len môžeme dúfať, že nikomu sa nič nestalo… Jednoducho, príroda niekedy ukáže svoju ohromnú silu…

Dnes prinášame coffee o sopke na Andyho obraze.