☕ Coffee break ☕

Veľa umelcov siaha pri svojej tvorbe po už známych dielach, ktoré pretvára, modifikuje, reinterpretuje. Už sme v COFFEE takto priblížili slávnu Monu Lisu a jej podoby. Ale to sú väčšinou krátke zastavenia na ich umeleckej púti. Existuje však umelec, ktorý celú svoju tvorbu už od začiatku postavil na tom, že berie dielo iného umelca a modifikuje ho. Ešte stále žije a tvorí v New Yorku. A zarába na motívoch, ktoré nevymyslel, len si ich „požičal“.