☕ COFFEE BREAK ☕

Diela so športovou témou sme tu už mali, takže dnešné je ďalšou ukážkou Andyho všestrannosti. Dnes podávame ☕ spolu s čítaním o krásnom jazdeckom športe.