☕️ COFFEE BREAK ☕️

Spojenie Warhola s hudbou rôznymi spôsobmi sme v našom COFFEE už spomínali. Dnes chceme upozorniť na zaujímavé skutočnosti v súvislosti s usmievavým Paulom Ankom. Andy dostal zákazku vytvoriť portréty, ktoré budú použité na obal jeho práve vychádzajúceho albumu… A nebol by to Andy, keby svojim spôsobom neprekvapil… Aj keď sa zdá, že jeho tvorba je všeobecne známa a predvídateľná, po uvedomení si okolností vzniku diela, v tomto prípade portrétu, žasneme, ako svojsky a individuálne pristupoval ku každej zákazke… Príjemné čítanie ku dnešnej ☕️