☕ COFFE BREAK ☕

Warhol na Mesiaci? Možno, veď kde ešte nebol… Nie, nie „Warhol na Mesiaci“ ale „Warhol a Mesiac“. Dnes niečo o diele, ktoré zobrazuje slávny moment – človek sa prechádza po Mesiaci.