☕ Coffee break ☕

Andy Warhol a Joseph Beuys – dvaja diametrálne odlišní umelci – jeden čerpal zo svojej fascinácie prírodným svetom a zároveň bol ovplyvnený politikou, zatiaľ čo druhý vychádzal zo sveta reklamy, konzumu a povrchnosti. Ako povedal americký umelecký kritik David Bourdon, stretnutie týchto dvoch velikánov: „ … malo všetku slávnostnú auru dvoch súperiacich pápežov, ktorí sa stretli v Avignone“. Tak dnes ku ☕ o dvoch velikánoch umenia.