☕ COFFEE BREAK ☕

Portrét Goetheho našiel zaujímavé miesto v celkovej tvorbe Warhola. Na rozdiel napríklad od série Myths, kde boli témy primárne americké a fiktívne, v tomto prípade vyzdvihuje niekoho, kto skutočne existoval a kto sa stal prirodzeným fenoménom či idolom doby romantizmu.