☕ COFFE BREAK ☕

Už dávno sme nemali v coffe niečo z Andyho filmovej tvorby. Spolu sme si „pozreli“ film o spaní, o mrakodrape, o tvárach vo Factory, takže nadnes sme vybrali niečo o jedení…