☕ COFFEE BREAK ☕

Niekedy je dielo nepochopené alebo predstavenie neprijaté len preto, že príliš skoro prináša nový vkus, nový prístup, niečo, na čo nie je divák pripravený a odmieta prijímať posun zo svojej tradičnej komfortnej zóny. To asi spôsobilo, že publikum neprijalo muzikál, na ktorý Andy Warhol navrhol kostými.