☕ Coffee break ☕

Pre dnešné COFFE sme sa inšpirovali v expozícii múzea. Môžete tu vidieť aj jeden z časopisov Interview signovaný Andym. Na obálke je Bette Midler. Rozhovory v časopise boli voľné, spontánne a hlavne necenzurované. Samozrejme, že aj to priťahovalo čitateľov časopisu, pretože sa nedozvedeli všeobecne známe informácie, ale práve tie bežné, ktoré odkrývali ľudskú podstatu „spovedanej“ osobnosti.