Allan Kaprow (1927 – 2006)

  • americký maliar, asamblažista a priekopník v oblasti stanovenia pojmu performance

Jeho prácu ovplyvnil Fluxus, performance a umenie inštalácie. Ako študent na New York University bol ovplyvnený Johnom Deweym. Študoval umenie, filozofiu, dejiny umenia. Začal so štýlom akčnej maľby a pokračoval v štúdiu kompozície s Johnom Cageom. V roku 1958 Kaprow publikoval esej „Dedičstvo Jacksona Pollocka“ a v tomto konkrétnom texte používa termín „happening". Každý „happening“ je jedinečný zážitok, ktorý nemôže byť replikovaný a predstavujú to, čo dnes nazývame umením nových médií. Kaprowa práca sa pokúša integrovať umenie a život. Prostredníctvom happeningu umožňuje umelec experimentovať s telom, pohybom, zvukmi, písaným a hovoreným slovom, a dokonca aj vôňou. Mnoho známych umelcov, napríklad Claes Oldenburg, ho spomína ako ovplyvnil ich tvorbu.