Alfred Julio Jensen (1903 – 1981)

  • guatemalsky abstraktný a expresionistický maliar

Pre jeho obrazy je charakteristické mriežkovanie vytvorené pestrofarebnými trojuholníkmi, kruhmi alebo štvorcami a využitie hustej pastóznosti. V Mníchove študoval u Hansa Hofmanna, abstraktného expresionistického maliara, ktorý ovplyvnil mnoho známych umelcov v Nemecku a v Spojených štátoch. Jensen ďalej študoval v Paríži na Academii Scandinava moderné sochárstvo a maliarstvo u Carlesa Dufresna, ktorý sa stal pre Jensena „duchovným maliarom – otcom". Spolupracoval s mnohými umelcami ako Mark Rothko, Sam Francis, Jean Dubuffet, Joan Miró, Allan Kaprow, Robert Rauschenberg. Jeho prvá samostatná výstava dvanástich plátien sa konala v roku 1952 v John Heller Gallery, tvorili ju portréty, zátišia, krajiny a postavy v abstraktnom expresionistickom štýle. Je zaujímavé, že bol vo svojej tvorbe ovplyvnený klasickou štúdiou teórie farieb od Goetheho. Vrcholom umelcovej tvorby je dielo Veľká pyramída (1980) – kľúčové neskoré dielo, ktoré nebolo dlho verejne vystavované.