Andy Warhol… „Warhol Tour 2021“ (15. 11. – 17. 12. 2021)

Výstava „Andy Warhol…“ je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou,na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet. Cieľom kurátorov projektu „Warhol Tour“, súčasťou ktorého je aj táto výstava, je pokúsiť sa odpovedať na otázkukto bol Warhol. Umelca síce svet pozná ako svetového predstaviteľa pop-artu, ale na druhej strane menej vieme o rusínskych koreňoch a tradičnej výchove, ktoré formovali jeho pohľad na svet a prístup k umeniu.

KURÁTORI:

  • Michal Bycko, PhD.
  • Mgr. Carmen Cilipová
  • Mgr. Martin Cubjak

VERNISÁŽ: 15. 11. 2021 (pondelok) online vernisáž spojená s besedou o 16:00 hod.

  • facebook: Hornozemplínske osvetové stredisko
  • Hornozemplínske osvetové stredisko
  • VRANOV NAD TOPĽOU