„Ja pochádzam odnikiaľ.“
/A. W./

Rodokmeň rodiny Andyho Warhola

6. augusta by mal Andy Warhol svoje 89 narodeniny. Pri tejto príležitosti si pripomíname túto ikonu pop-artu v rodinnom duchu. Jedinečné dedičstvo, ktoré nám Andy zanechal, je v jeho tvorbe a zachovalých artefaktoch, dokumentoch, ktoré svedčia o jeho pôvode. Preto v pondelok 7. augusta 2017 o 14.00 hodine budeme slávnostne inaugurovať Rodokmeň Andyho Warhola v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, na ktorého realizáciu nám v plnej výške prispel zriaďovateľ múzea Prešovský samosprávny kraj. Hlavnou koncepciou ručne vyhotoveného rodokmeňa je vizuálnym spôsobom predstaviť historickú genézu Andyho Warhola. Na prvý pohľad malý počet predkov v rodokmeni súvisí s históriou rusínskeho etnika, ktoré bolo ťažko skúšané neustálym presídľovaním. Vyhľadávanie záznamov na matrikách bolo veľmi náročné, ale to iba prispelo k tomu, že rodokmeň je bohatší o vizuálne reminiscencie a infostetickú vizualizáciu.
Autormi rodokmeňa sú umelci: Martin Kudla a Martina Blaščáková z Ateliéru Kreslených rodokmeňov, ktorí na jeho príprave koncepčne spolupracovali s Michalom Byckom, PhD., zakladateľom múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. Rodokmeň je vytvorený na patinovanom papieri, ktorý má rozmer 115 × 180 cm. Niektoré ozdobné prvky sú pozlátené 24-karátovým plátkovým zlatom. Ako bolo načrtnuté, Rodokmeň Andyho Warhola predstavuje akúsi informačno-umelecko-estetickú vizuálnu mapu, ktorá prostredníctvom fotografií zachytáva najdôležitejšie momenty v živote Andyho Warhola, a to napríklad: výjav z rodiska obce Miková, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia, rodný dom Warholovcov v Pittsburghu, alebo aj umelcov ateliér tzv. Factory v New Yorku. Andy vyrastal pod silným vplyvom kultúry etnika jeho pôvodu – Rusínov, čo do značnej miery ovplyvnili aj jeho tvorbu. Autentické strieborné ornamenty začlenené v rodokmeni pochádzajú z diela Christmas Tree a odkazujú na výšivky a ručné práce jeho matky Júlie. Odkaz na jeho tvorbu nesú aj jednotlivé ozdobné prvky, do ktorých sú zakomponované detaily zo známej Campbellovej polievky, alebo aj pozlátené banány známe z obalu kapely The Velvet Underground na hlavnej stuhe rodokmeňa. Celková kompozícia rodokmeňa je doplnená aj o viaceré erby, napríklad: erbom Mikovej, rodnej obce Andyho rodičov, či erbom jeho rodného mesta Pittsburgh. Historická genéza zachovávajúca sa v Rodokmeni Andyho Warhola reflektuje aj prístup k našej vlastnej histórii, ktorá sa v dnešnej globalizovanej dobe stáva čoraz vzácnejšou.