FACTORY PEOPLE

  • 23. 07. – 30. 11. 2020

Výstavná koncepcia sleduje predstavenie kľúčových ľudí z prostredia Warholovej legendárnej Factory, ktorí boli jej súčasťou a formovali dejiny umenia druhej polovice 20. storočia. Má edukačno-prezentačný charakter a je fyzickým ekvivalentom dlhodobého online projektu, ktorého obsah múzeum tvorí s grafikom Jurajom Behúnom.

Výstava je nainštalovaná v priestoroch Art Café MMUAW v undergroundovom prispôsobení.