☕ COFFEE BREAK☕

Nedalo nám, aby sme ešte aj dnes nezablúdili spolu s Warholom do Bieleho domu. Niekedy sa veci zjavné javia inak pre zúčastnených a inak pre bulvár.