HISTORY vs FUTURE – zamyslenie sa nad históriou MMUAW, ktoré si v tomto roku pripomenie 30 rokov od svojho vzniku, a budúcnosťou, ktorá ho čaká v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou. Predstavenie vízií a nášho pohľadu na budúcnosť múzeí a galérií a komentovaná rekapitulácia činností múzea v čase pandemickej krízy prostredníctvom videoprezentácie.

MMUAW 2.0: pandemic and visions
15.05.2021